Alumnos
   - Matrícula alumnos 1º curso ordinario
Os alumnos que se matriculen por primeira vez no centro,  deberán facer a solicitude de admisión online e unha vez adxudicada a praza, realizar a matrícula segundo os prazos establecidos no calendario.
 
    - Matrícula alumnos da oferta modular e distancia
Os alumnos que se matriculen na oferta modular e os de ensino a distancia, primeiro deberán facer a solicitude de admisión online. Unha vez adxudicados os módulos correspondentes, formalizar a matrícula.
 
      - Matrícula alumnos de 2º
Os alumnos que pasen a 2º curso dos ciclos da oferta ordinaria, deberán matricularse os días 5 e 6 de xullo, en horario de 09:00 a 13:45 horas) .
Documentación:
- folla de matricula facilitada polo centro 
- comprobante do pago do seguro escolar (1,12 euro) na conta do instituto (soamente para menores de 28 anos).
- folla de cesión de dereitos de imaxe e voz facilitada polo centro

Mapa