Esta é a documentación que hai que aportar para facer a matrícula:

  • Fotocopia DNI.
  • Fotocopia tarxeta sanitaria ou equivalente.
  • 2 fotos (na parte posterior debe figurar o nome completo).
  • Xustificante do pago do seguro escolar (só para menores de 28 anos).
  • Documentación orixinal aportada na solicitude (só no caso de que a solicitude non se presentara neste centro).