Curso 2019-2020: Calendario de admisión para os ciclos de FP

 

PERIODO ORDINARIO

Presentación de solicitudes

24 de xuño ao 2 de xullo ás 13.00h

Listaxes provisional de solicitudes

5 de xullo

Reclamación á listaxe provisional

5 ao 9 de xullo ás 13:00h

Listaxe definitiva de solicitudes

16 de xullo

1ª adxudicación

16 de xullo

Matriculación 1ª adxudicación

16 ao 23 de xullo ás 13:00h

2ª adxudicación

26 de xullo

Matriculación 2ª adxudicación

26 ao 31 de xullo ás 13.00h

 

 

PERIODO EXTRAORDINARIO

 

Grao medio

Grao superior

1ª adxudicación

* Sobre as listaxes de espera de periodo ordinario

3 de setembro

3 de setembro

Matriculación 1ª adxudicación

3 ao 6 de setembro ás 13:00 horas

3 ao 6 de setembro ás 13:00 horas

Presentación de solicitudes

2 ao 10 de setembro ás 13:00 horas

 

Listaxe provisional de solicitudes

12 de setembro

 

Reclamación á listaxe provisional

12 ao 16 des setembro ás 13.00h

 

Listaxe definitiva de solicitudes

18 de setembro

 

2ª adxudicación de grao medio

18 de setembro

 

Matriculación 2ª adxudicación

18 ao 20 de setembro ás 13:00h

 

 

PERIODO DE SOLICITUDE DE MATRÍCULA SIMULTÁNEA

Presentación de solicitudes

* Sempre que existan prazas dispoñibles

24 ao 27 de setembro

Matriculación*

* Sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución positiva do servizo de inspección educativa

1 ao 4 de outubro

 

OUTRAS ACCIÓNS

 

Grao medio

Grao superior

Adxudicación continuada

 

10 ao 27 de setembro

Adxudicación continuada

24 de setembro ao 3 de outubro

3 ao 6 de setembro ás 13:00 horas

Oferta das prazas vacantes dos módulos de réxime ordinario para o réxime para as persoas adultas

1 ao 4 de outubro