Relación de membros da comisión de coordinación pedagóxica

Nome e apelidos
María Salgueiro Santiso
Sara Pequeño Salgueiro
Nuria Tobío Fernández
Mónica Cortés Padín
Sara Pequeño Salgueiro
Mª Luisa Pelaez de la Cruz
Eva Alonso Álvarez
Sabela Pernas Soto
Francisco Hebello Hermelo
Miguel Anxo Fernández Riveiro
Cargo
Directora
Secretaria
X. Estudos
X. Estudos
X. Familia Prof.
X. DACE
X. FCT
Coord. Lingua
Galega
Coordinador de Biblioteca
X. Fol

Mapa