Relación de membros do consello escolar

Apelidos e nome
Bacelo Bacelo, Carlos
Tobio Fernández, Nuria
Sierra Ferreiro, Victoriano
Sinde Stompel, Micaela
Peláez de la Cruz, Mª Luisa
Salgueiro Santiso, María José
  Romero Fernández, Sira
  Miragaya López, Laura María
  Vázquez Meijome, Gonzalo Iván
  Álvarez González, Xacobe
  López Álvarez, Laura
  Alonso Domínguez, Mª Begoña
Colombo Lois, Plinio Cesar
Santiago Calviño, Iván
Barbazán Domínguez, Luciano
Doval Lago, Diego
Cargo
Director
PS Secretaria
PT X. Estudos
PT X. Estudos
Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante PAS
Representante Alumnado
Representante Alumnado
Representante Alumnado
Representante Alumnado

Mapa