Relación de membros do consello escolar

Apelidos e nome
Salgueiro Santiso, María 
Miragaya López, Nuria
Cortés Padín, Mónica
Tobío Fernández, Nuria
Pequeño Salgueiro, Sara  
Alonso Álvarez, Eva
  Fernández Riveiro, Miguel Anxo
  Martínez Martínez, María Isabel
  Regueira Guntín, Paula
  Pérez Rodríguez, Roberto Santiago
  Bermejo Rubio, Arturo
 Rial Eiras, Ana  
Izquierdo Díaz, Daniel  
Fontán Martínez, Patricia
Maquieira Blanco, Irene
Lorenzo Bouzó, Javier
Cargo
Directora
Secretaria
 X. Estudios
X. Estudios
Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante Profesorado
  Representante PAS
Representante Alumnado
Representante Alumnado
Representante Alumnado
Representante Alumnado

Mapa