Titores de grupo

 

PROFESORADO CURSO 2018-2019
Barberena Fernández, Teresa  
Bergantiños Xove, Paula  
Camba Álvarez, Mónica  
Conde Castelo, Candela  
 Diaz Rivera, Xosel
Hermello Hermelo, Francisco  
Martínez Martínez, Isabel  
Pérez Rodríguez, Roberto
Regueira Guntín, Paula  
 Rodríguez Álvarez, María Esther
Spencer de Albuquerque, Ricardo  
Vázquez Hernández, Coté  
 
TITORA DE PRODUCCIÓN MODULAR
TITOR DE 2º DE PRODUCCIÓN
TITORA DE 2º DE SONIDO
TITORA 1º DE REALIZACIÓN
 TITOR REALIZACIÓN MODULAR
TITOR 1º DE ILUMINACIÓN
TITORA 2º DE ILUMINACIÓN
TITOR DE SONIDO A DISTANCIA
TITORA DE 1º DE VDJ
 TITORA DE 1º DE PRODUCCIÓN
TITOR DE 2º DE  VDJ
TITORA DE 1º DE SONIDO
HORARIO TUTORÍA
Luns de 16:30 a 17:20
Martes de 12:50 a 14:30
Mércores e venres: 10:40 a 11:30
Martes e mércores de 12:00 a 12:50
 Martes de 19:20 a 20:10
Xoves de 10:40 a 12:00
Martes de 13:40 a 14:30 e venres de 12:00 a 12:50
Mércores de 16:30 a 19:00
Xoves de  9:50 a 11:30
 Mércores de 12:00 a 12:50 a venres de 12:50 a 13:40
 Xoves de 12:50 a 14:30
 Mércores de 12:50 a 13:40 a xoves de 12:00 a 12:50

Mapa