Instalacións
Plató
Plató virtual
Cabinas de edición de imaxe
Cabinas de edición de son
Estudo de radio
Estudo de gravacións musicais
Estudo de posprodución de son
Aula vídeo disc-jockey
Teatro
Camerinos
Oficina produción
Aula son a distancia
Laboratorio de electroacústica
Laboratorio de imaxe
Biblioteca