Preinscrición

Para realizar estudos no noso centro é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Se queres estudar un ciclo de formación profesional, tanto no réxime ordinario como no de persoas adultas no IES Audiovisual de Vigo, coma en calquera centro galego sostido con fondos públicos, é necesario participar nun proceso de admisión. Este proceso determina os requisitos de acceso que deben cumprir os solicitantes, así como os prazos de presentación de solicitudes e matrícula.

Accede á información sobre o proceso e prazos de solicitude e matrícula no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/