DECLARACIÓN RESPONSABLE (Protocolo COVID)

16/09/2020

O alumnado maior de idade, así como as familias dos/as menores, deben presentar este documento asinado o primeiro día de clase. Sería preferible que o descargases xa desta web e llo entregases o día da presentación á persoa que titorice o voso grupo. É unha obriga derivada da aplicación do protocolo covid ao ensino galego.

Enlace á enquisa de autoavaliación (a realizar antes de ir ás clases, todos os días): https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/enquisa_de_autoavaliacion.pdf