CS Iluminación, captación e tratamento de Imaxe

Directores de fotografía, operadores de cámara, reporteiros gráficos, iluminadores, retocadores de imaxes son os perfiles que capacita este título

Que se aprende? Que vas facer?

Deseño, planificación e execución de iluminación en cine, tv e espectáculos

Proxectos fotográficos

 Captación de imaxe fixa e móbil


En que réxime podes estudar o ciclo? ordinario e tamén modular (NOVIDADE 2021-22!)


Ocupacións / Saídas laborais

  • Operadores de cámara de cine e televisión
  • Fotógrafos, reporteiros gráficos, expertos en tratamento de imaxe
  • Iluminadores de cine, televisión, espectáculos e eventos

Organización del ciclo

MódulosCursoNº de horas
Planificación de cámara en audiovisuais133h
 Toma de imaxe audiovisual187h
Luminotecnia213h
Control da iluminación133h
Toma fotográfica187h
Formación e Orientación Laboral107h
Proxectos de iluminación105h
Proxectos fotográficos122h
Tratamento fotográfico dixital140h
Empresa e iniciativa emprendedora53h
Procesos finais fotográficos70h
Gravación e edición de reportaxes audiovisuais140h
FCT384h
Proxecto de iluminación, captación e tratamento de imaxe26h

Traballos destacados do alumnado