Profesorado

Compromiso, creatividade, atención individualizada e traballo por proxectos é o que define a labor docente

Equipo directivo

Miguel Anxo Fernández RiveiroDirección
Laura Miragaya LópezSecretaría
Mónica Cortés PadínXefatura de estudos (ordinario)
Teresa González ArealXefatura de estudos (modular/adultos)

Consello escolar

PROFESORADO
Eva Alonso Álvarez
Arturo Bermejo Rubio
Ricardo Spencer de Albuquerque
María Isabel Martínez Martínez
Sara Pequeño Salgueiro
Roberto Pérez Rodríguez 
Paula Regueira Guntín
ALUMNADO
Patricia Fontán Martínez
Javier Lorenzo Bouzó
Daniel Izquierdo Díaz
Irene Maquieira Blanco
PAS
Ana Rial Eiras

Xefaturas de departamentos

A cualificación profesional e a inserción laboral de calidade son as metas que se persiguen desde todos os departamentos do centro


Sara Pequeño Salgueiro

Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son (ordinario)


Horario:Ignacio Lomba Martínez (Nacho)

Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son (modular)


Horario:Bendaña Pedrosa, Marta

Xefatura de Dpto. de FOL


Horario:Mª José Vázquez Hernández (Coté)

Xefatura de Dpto. de Actividades Extraescolares e Complementarias


Horario:


Alfredo Álvarez Rivera

Xefatura de Dpto. de Orientación


Horario:


Francisco Herbello Hermelo

Coordinador de Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística


Horario:

Eva Alonso Álvarez

Coordinadora de Formación en Centros de Traballo


Horario:


Paula Regueira Guntín

Coordinadora TICS


Horario:


Miguel Anxo Fernández Riveiro

Coordinador de Formación do Profesorado


Horario:Nuria Tobío Fernández

Coordinadora de Programas Internacionais/Erasmus+


Horario:Nuria Tobío Fernández

Coordinadora de Biblioteca (mañá)


Horario:

Todos os días: 
Coordinadora de Biblioteca (mañá)


Horario:

Todos os días: 
Listado de docentes

O emprego dunha metodoloxía docente innovadora capaz de cualificar ao alumnado profesionalmente é a característica que define a súa labor docente.

Alonso Álvarez, Eva
Álvarez Rivera, Alfredo
Barberena Fernández, Teresa
Bendaña Pedrosa, Marta
Bermejo Rubio, Arturo
Camba Álvarez, Mónica
Cortes Padín, Mónica
Díez Rivera, José Manuel
Fernández de la Vega Silva, Mario Alberto
Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Frade Fraga, Sergio
González Álvarez, Xacobe
González Areal, Teresa
Herbello Hermelo, Francisco
Llinàs Sobrequés, Clara
Lomba Martínez, Ignacio
Martín Landeira, Luis
Martínez Martínez, María Isabel
Miragaya López, Laura
Paz Otero, Héctor
Peláez de la Cruz, María Luisa
Pequeño Salgueiro, Sara
Pérez Rodríguez, Roberto
Regueira Guntín, Paula
Romero Fernández, Sira
Salgueiro Santiso, María J.
Spencer de Albuquerque, Ricardo
Tobío Fernández, Nuria
Valiño Cea, Alicia
Vázquez Hernández, María José