Profesorado

Compromiso, creatividade, atención individualizada e traballo por proxectos é o que define a labor docente

Equipo directivo

Miguel Anxo Fernández RiveiroDirección
Laura Miragaya LópezSecretaría
Paula Regueira GuntínXefatura de estudos (ordinario)
Teresa González ArealXefatura de estudos (modular/adultos)

Consello escolar

PROFESORADO
Teresa Barberena Fernández
Xosel Díez Rivera
Nacho Lomba Martínez
Roberto Pérez Rodríguez 
Alberto Rodríguez Lijo
María Salgueiro Santiso
CONCELLO
Ignacio Ojea
ALUMNADO
Yoel Alonso
Elías Domínguez
Miguel Inaraja
PAS

Xefaturas de departamentos

A cualificación profesional e a inserción laboral de calidade son as metas que se persiguen desde todos os departamentos do centro

XOSEL DÍEZ RIVERA
Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son (ordinario)

Horario:
Xoves: 9:50-10:40
Venres: 10:40-11:30 / 12:00-14:30

MÓNICA CAMBA – JOSÉ ÁNGEL ALÉN
Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son (apoio)


Horario:
Xoves: 9:00-11:30

ANA MARÍA RODRÍGUEZ
Xefatura de Dpto. de FOL / Aula de Emprendemento


Horario:
Luns 10:40-11:30
Martes: 9:00-11:30

COTÉ VÁZQUEZ
Xefatura de Dpto. de Actividades Extraescolares e Complementarias


Horario:
Venres: 9:00-11:30

ALBERTO RODRÍGUEZ
Xefatura de Dpto. de Orientación

Horario:
Luns, Martes e Xoves 9:00-13:40
Mércores: 16:30-19:00
Venres: 9:00-11:30

MARÍA SALGUEIRO
Coordinadora de Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística

Horario:
Luns: 9:50-10:40
Venres: 12:00-13:40

ALICIA VALIÑO
Coordinadora de Formación en Centros de Traballo


Horario:
Xoves: 9:50-11:30 / 12:00-12:50
Venres: 9:50-11:30

MARÍA SALGUEIRO
Coordinadora TICs e Redes Sociais


Horario:
Mércores: 9:50-11:30

GUIL ALFARO
Coordinador de Formación do Profesorado

Horario:
Xoves: 9:50-11:30NURIA TOBÍO
Coordinadora de Programas Internacionais/Erasmus+


Horario:
Xoves: 10:40-11:30 / 12:00-13:40
Venres: 10:40-11:30

LUI PELÁEZ
Coordinadora de Biblioteca

Horario da Biblioteca:
Todos os días no recreo:
Ordinario: 11:30 a 12:00
Modular: 19:00 a 19:20


Listado de docentes

O emprego dunha metodoloxía docente innovadora capaz de cualificar ao alumnado profesionalmente é a característica que define a súa labor docente.

Alejos Castro, Alberto (Mintxo)
Alén Amil, José Ángel
Alfaro Martínez, Guillermo (Guil)
Alonso Álvarez, Eva
Barberena Fernández, Teresa
Blanco Brey, Belén
Camba Álvarez, Mónica
Cortes Padín, Mónica
Díez Rivera, José Manuel (Xosel)
Fernández de la Vega Silva, Mario A.
Fernández Riveiro, Miguel Anxo
González Álvarez, Xacobe
González Areal, Teresa
Herbello Hermelo, Francisco
Llinàs Sobrequés, Clara

Lomba Martínez, Ignacio (Nacho)
Martín Landeira, Luis
Martínez Martínez, Mª Isabel (Beli)
Miragaya López, Laura
Peláez de la Cruz, María Luisa (Lui)
Pérez Rodríguez, Roberto
Piñeiro Torres, Blanca
Ramil Iglesias, Graciela
Regueira Guntín, Paula
Rodríguez Lijo, Alberto
Rodríguez Lomba, Ana
Romero Fernández, Sira
Salgueiro Santiso, María J.
Seara Oro, Irene

Souto Fernández, Sonia
Tobío Fernández, Nuria
Valiño Cea, Alicia

Valiño García, Diego

Vázquez Hernández, María José (Coté)