Profesorado

Compromiso, creatividade, atención individualizada e traballo por proxectos é o que define a labor docente

Equipo directivo

Miguel Anxo Fernández RiveiroDirección
Paula Regueira GuntínVicedirección
José M. Díaz Rivera (Xosel)Xefatura de estudos/Área de formación
Laura Miragaya LópezSecretaría

Consello social

ADMINISTRACIÓN
Miguel Anxo Fernández Riveiro
José M. Díaz Rivera (Xosel)
Laura Miragaya López
Representante da administración por determinar
PROFESORADO
Por determinar
REPRESENTACIÓN SINDICAL
Por determinar
REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL
Por determinar

Xefaturas de departamentos

A cualificación profesional e a inserción laboral de calidade son as metas que se perseguen desde todos os departamentos do centro

NACHO LOMBA
Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son


Horario:
Por determinar

TERESA G. AREAL
Xefatura de Dpto. de FOL


Horario:
Por determinar

ALBERTO RODRÍGUEZ
Xefatura de Dpto. de Información e Orientación Profesional

Horario:
Por determinar

ALICIA VALIÑO
Xefatura de Dpto. de Relación con Empresas


Horario:
Por determinar

MARÍA SALGUEIRO
Xefatura de Dpto. de Calidade e Innovación


Horario:
Por determinar

MÓNICA CAMBA
Xefatura de Dpto. de Acreditación e Probas


Horario:
Por determinar

GUIL ALFARO
Coordinación de Innovación e Formación do Profesorado

Horario:
Por determinar

IRENE SEARA
Coordinación de Programas Internacionais/Erasmus+

Horario:
Por determinar

DIEGO VALIÑO
Coordinación de Tecnoloxía da Información e comunicación (TIC)

Horario:
Por determinar

MINTXO ALEJOS
Coordinación de Dinamización de Lingua Galega


Horario:
Por determinar

LUI PELÁEZ
Coordinación de Biblioteca

Horario da Biblioteca:
Por determinar

Listado de docentes

O emprego dunha metodoloxía docente innovadora capaz de cualificar ao alumnado profesionalmente é a característica que define a súa labor docente.

Alejos Castro, Alberto (Mintxo)
Alén Amil, José Ángel
Alfaro Martínez, Guillermo (Guil)
Alonso Álvarez, Eva
Barberena Fernández, Teresa
Camba Álvarez, Mónica
Cortes Padín, Mónica
Díez Rivera, José Manuel (Xosel)
Fernández de la Vega Silva, Mario A.
Fernández Canal, José Ignacio (Nacho)
Fernández Riveiro, Miguel Anxo
González Álvarez, Xacobe
González Areal, Teresa
Herbello Hermelo, Francisco
Hermida Reigosa, María Elena
Llinàs Sobrequés, Clara
Lomba Martínez, Ignacio (Nacho)
Martín Landeira, Luis
Miragaya López, Laura
Paz Otero, Héctor
Peláez de la Cruz, María Luisa (Lui)
Pequeño Salgueiro, Sara
Pérez Rodríguez, Roberto
Piñeiro Castro, Josefa
Regueira Guntín, Paula
Rodríguez Lijo, Alberto
Rodríguez Lomba, Ana
Romero Fernández, Sira
Salgueiro Santiso, María J.
Seara Oro, Irene
Souto Fernández, Sonia
Spencer de Alburquerque, Ricardo
Valiño Cea, Alicia
Valiño García, Diego
Vázquez Hernández, María José (Coté)