Profesorado

Compromiso, creatividade, atención individualizada e traballo por proxectos é o que define a labor docente

Equipo directivo

Miguel Anxo Fernández RiveiroDirección
Laura Miragaya LópezSecretaría
Mónica Cortés PadínXefatura de estudos (mañá)
Teresa González ArealXefatura de estudos (tarde)

Consello escolar

PROFESORADO
María Eva Alonso Álvarez
Arturo Bermejo Rubio
Ricardo Spencer de Albuquerque
María Isabel Martínez Martínez
Sara Pequeño Salgueiro
Roberto Pérez Rodríguez 
Paula Regueira Guntín
ALUMNADO
Patricia Fontán Martínez
Javier Lorenzo Bouzó
Daniel Izquierdo Díaz
Irene Maquieira Blanco
PAS
Ana Rial Eiras

Xefaturas de departamentos

A cualificación profesional e a inserción laboral de calidade son as metas que se persiguen desde todos os departamentos do centro


Sara Pequeño Salgueiro

Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son (ordinario)


Horario:
Luns: 09.00-10.40h
Venres: 09.50-12.50h


Ignacio Lomba Martínez

Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son (modular)


Horario:
Luns: 16.30-17.20h
Venres: 16.30-17.20h


Miguel Anxo Fernández Riveiro

Xefatura de Dpto. de FOL


Horario:
Mércores: 09.50-10.40h
Xoves: 12.00-13.40h


Luisa Peláez de la Cruz

Xefatura de Dpto. de Actividades Extraescolares e Complementarias


Horario:
Luns: 16.30-19.00h


Mª José Barreiro Castro

Xefatura de Dpto. de Orientación


Horario:
Luns: 16.30-19.50h Mércores: 09.50-13.40h Xoves: 09.50-13.40h


Francisco Herbello Hermelo

Coordinador de Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística


Horario:
Luns: 16.30-19.00h

Eva Alonso Álvarez

Coordinadora de Formación en Centros de Traballo


Horario:
Mércores: 12.00-14.30h
Venres: 09.50-11.30h

Paula Regueira Guntín

Coordinadora TICS


Horario:
Luns: 10.40-12.50h
Martes: 10.40-11.30h

Clara Llinàs Sobrequés

Coordinadora de Formación do Profesorado


Horario:
Mércores: 12.00-14.30h


Nuria Tobío Fernández

Coordinadora de Programas Internacionais


Horario:

Martes: 10.40-11.30h

Teresa González Areal

Coordinadora de Biblioteca (mañá)


Horario:

Todos os días: 
11.30-12.00hNuria Tobío Fernández

Coordinadora de Biblioteca (mañá)


Horario:

Todos os días: 
19.00-19.20hListado de docentes

O emprego dunha metodoloxía docente innovadora capaz de cualificar ao alumnado profesionalmente é a característica que define a súa labor docente.

Alonso Álvarez, María Eva
Barberena Fernández, Teresa
Barreiro Castro, María José
Bermejo Rubio, Arturo
Bouzas Caamaño, Vicente
Camba Álvarez, Mónica
Cortes Padín, Mónica
Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Frade Fraga, Sergio
González Álvarez, Xacobe
González Areal, María Teresa
Herbello Hermelo, Francisco
Llinàs Sobrequés, Clara
Lomba Martínez, Ignacio
López Álvarez, Laura
Martín Landeira, Luis
Martínez Martínez, María Isabel
Miragaya López, Laura María
Peláez de la Cruz, María Luisa
Pequeño Salgueiro, Sara
Pérez Rodríguez, Roberto
Pernas Soto, Sabela
Regueira Guntín, Paula
Rodríguez Álvarez, María Esther
Romero Fernández, Sira
Salgueiro Santiso, María José
Spencer de Albuquerque, Ricardo
Tobío Fernández, Nuria María
Valiño Cea, Alicia
Vázquez Hernández, María José