Ampliación de listaxes para a categoría laboral de tecnico de control